รั้วตาข่ายเทวดา

รั้วตาข่ายเทวดา
รั้วตาข่ายถักปม เทวดา
ขนาดลวด 2.5 มิล

รั้วตาข่ายเทวดา รั้วกึ่งสปริง รั้วตาข่ายแรงดึง รั้วแรงดึง ตาข่าย รั้วเทวดา รั้วถักปมเทวดา

รั้วตาข่ายไวน์แมน

รั้วตาข่ายไวน์แมน
รั้วตาข่ายถักปม ไวน์แมน
ขนาดลวด 2.5 มิล

รั้วตาข่ายไวน์แมน รั้วกึ่งสปริง รั้วตาข่ายแรงดึง รั้วแรงดึง ตาข่าย รั้วไวน์แมน รั้วถักปมไวน์แมน

ตาข่ายเทวดา 165 ซม.

ตาข่ายเทวดา 165 ซม.
รั้วตาข่ายถักปม เทวดา 165 ซม
ลวด 12 แถว / สูง 165 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ ล้อมเขตแดน ล้อมสัตว์ ล้อมพื้นที่ ล้อมบ้าน ล้อมสวน กันคนบุกรุก

ตาข่ายเทวดา 120 ซม.

ตาข่ายเทวดา 120 ซม.
รั้วตาข่ายถักปม เทวดา 120 ซม.
ลวด 10 แถว / สูง 120 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ รั้วกั้นสัตว์ รั้วล้อมแพะ รั้วล้อมแกะ รั้วล้อมสวน ล้อมพื้นที่รอบบ้าน

ตาข่ายไวน์แมน 142

ตาข่ายไวน์แมน 142
รุ่นถักปม ไวน์แมน 142 ซม
ลวด 11 แถว / สูง 142 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ ล้อมเขตแดน ล้อมสัตว์ ล้อมพื้นที่ ล้อมบ้าน ล้อมสวน กันคนบุกรุก

ตาข่ายไวน์แมน 200

ตาข่ายไวน์แมน 200
รุ่นถักปม ไวน์แมน 200 ซม
ลวด 14 แถว / สูง 200 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ รั้วกั้นสัตว์ รั้วล้อมแพะ รั้วล้อมแกะ รั้วล้อมสวน ที่ต้องการความสูงมาก

ตาข่ายเทวดา 90 ซม.

ตาข่ายเทวดา 90 ซม.
รั้วตาข่ายถักปม เทวดา 90 ซม
ลวด 8 แถว / สูง 90 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ กั้นสวนหย่อม รั้วเตี้ย กั้นเขตแดน บอกเขต ไม่ต้องการความสูงมาก

ตาข่ายไวน์แมน 90

ตาข่ายไวน์แมน 90
รุ่นถักปม ไวน์แมน 90 ซม.
ลวด 8 แถว / สูง 90 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ กั้นสวนหย่อม รั้วเตี้ย กั้นเขตแดน บอกเขต ไม่ต้องการความสูงมาก

ตาข่ายไวน์แมน 107

ตาข่ายไวน์แมน 107
รุ่นถักปม ไวน์แมน 107 ซม.
ลวด 10 แถว / สูง 107 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ รั้วกั้นสัตว์ รั้วล้อมแพะ รั้วล้อมแกะ รั้วล้อมสวน ล้อมพื้นที่รอบบ้าน

ตาข่ายไวน์แมน 175

ตาข่ายไวน์แมน 175
รุ่นถักปม ไวน์แมน 175 ซม.
ลวด 13 แถว / สูง 175 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ ล้อมเขตแดน ล้อมสัตว์ ล้อมพื้นที่ ล้อมบ้าน ล้อมสวน กันคนบุกรุก

ตาข่ายตาเล็ก 150 ซม.

ตาข่ายตาเล็ก 150 ซม.
รั้วตาข่ายถักปม เทวดา 150 ซม.
ลวด 13 แถว / สูง 150 ซม / ห่าง 10 ซม

เหมาะสำหรับ กั้นสวนหย่อม รั้วเตี้ย กั้นเขตแดน บอกเขต ไม่ต้องการความสูงมาก

ตาข่ายเทวดา 165 ซม.

ตาข่ายเทวดา 165 ซม.
รั้วตาข่ายถักปม เทวดา 165 ซม.
ลวด 12 แถว / สูง 165 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ ล้อมเขตแดน ล้อมสัตว์ ล้อมพื้นที่ ล้อมบ้าน ล้อมสวน กันคนบุกรุก

ตาข่ายเทวดา 120 ซม.

ตาข่ายเทวดา 120 ซม.
รั้วตาข่ายถักปม เทวดา 120 ซม.
ลวด 10 แถว / สูง 120 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ รั้วกั้นสัตว์ รั้วล้อมแพะ รั้วล้อมแกะ รั้วล้อมสวน ล้อมพื้นที่รอบบ้าน

ตาข่ายเทวดา 90 ซม.

ตาข่ายเทวดา 90 ซม.
รั้วตาข่ายถักปม เทวดา 90 ซม.
ลวด 8 แถว / สูง 90 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ กั้นสวนหย่อม รั้วเตี้ย กั้นเขตแดน บอกเขต ไม่ต้องการความสูงมาก

ตาข่ายไวน์แมน 90

ตาข่ายไวน์แมน 90
รุ่นถักปม ไวน์แมน 90 ซม.
ลวด 8 แถว / สูง 90 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ กั้นสวนหย่อม รั้วเตี้ย กั้นเขตแดน บอกเขต ไม่ต้องการความสูงมาก

ตาข่ายไวน์แมน 107

ตาข่ายไวน์แมน 107
รุ่นฟิคซ์ล็อค ไวน์แมน 190 ซม.
ลวด 17 แถว / สูง 190 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ รั้วกั้นสัตว์ รั้วล้อมแพะ รั้วล้อมแกะ รั้วล้อมสวน ที่ต้องการความสูงมาก

ตาข่ายไวน์แมน 142

ตาข่ายไวน์แมน 142
รุ่นถักปม ไวน์แมน 142 ซม.
ลวด 11 แถว / สูง 142 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ ล้อมเขตแดน ล้อมสัตว์ ล้อมพื้นที่ ล้อมบ้าน ล้อมสวน กันคนบุกรุก

ตาข่ายไวน์แมน 175

ตาข่ายไวน์แมน 175
รุ่นถักปม ไวน์แมน 175 ซม.
ลวด 13 แถว / สูง 175 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ ล้อมเขตแดน ล้อมสัตว์ ล้อมพื้นที่ ล้อมบ้าน ล้อมสวน กันคนบุกรุก

ตาข่ายไวน์แมน 200

ตาข่ายไวน์แมน 200
รุ่นถักปม ไวน์แมน 200 ซม
ลวด 14 แถว / สูง 200 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ รั้วกั้นสัตว์ รั้วล้อมแพะ รั้วล้อมแกะ รั้วล้อมสวน ที่ต้องการความสูงมาก

ตาข่ายตาเล็ก 120 ซม.

ตาข่ายตาเล็ก 120 ซม.
รั้วตาข่ายถักปม เทวดา 120 ซม.
ลวด 12 แถว / สูง 120 ซม / ห่าง 10 ซม

รั้วตาข่าย ตาเล็ก เหมาะสำหรับ ล้อมสัตว์เล็ก ที่ไม่ต้องการความสูงมาก

ตาข่ายตาเล็ก 150 ซม.

ตาข่ายตาเล็ก 150 ซม.
รั้วตาข่ายถักปม เทวดา 150 ซม.
ลวด 13 แถว / สูง 150 ซม / ห่าง 10 ซม

รั้วตาข่าย ตาเล็ก เหมาะสำหรับ ล้อมสัตว์เล็ก ต้องการความมิดชิดที่มากขึ้น

ผลงานจัดส่ง ตาข่ายถักปม ทั่วประเทศ
6 พ.ค. 2564
ผลงานจัดส่ง ตาข่ายถักปม ทั่วประเทศ
29 ส.ค. 2566
ผลงานจัดส่ง ตาข่ายถักปม ทั่วประเทศ
23 พ.ย. 2565
ผลงานจัดส่ง ตาข่ายถักปม ทั่วประเทศ
6 มิ.ย. 2565
ผลงานจัดส่ง ตาข่ายถักปม ทั่วประเทศ
3 เม.ย. 2565
ผลงานจัดส่ง ตาข่ายถักปม ทั่วประเทศ
13 ก.ค. 2565
ผลงานจัดส่ง ตาข่ายถักปม ทั่วประเทศ
2 ส.ค. 2565
ผลงานจัดส่ง ตาข่ายถักปม ทั่วประเทศ
27 ธ.ค. 2564
ผลงานจัดส่ง ตาข่ายถักปม ทั่วประเทศ
26 ก.พ. 2565